Beleid en Strategie

Doelstelling van de Stichting

Het bevorderen van de ontwikkeling, bekendheid en toegankelijkheid van Sudburyonderwijs in Nederland in de breedste zin van het woord, en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Strategie

Het Sudburyonderwijs is nog niet alom bekend in Nederland. We streven ernaar dat het Sudburyonderwijs net zo vanzelfsprekend wordt als andere onderwijsvormen in Nederland. Het is hierbij van belang om initiatieven te steunen die zich inzetten om sudbury onderwijs mogelijk te maken of zich op andere manieren inzetten om . Daarnaast willen we bekendheid van het onderwijsmodel vergroten bij ouder-kind organisaties, scholen en professionals uit het onderwijsveld en de wetenschap.

Huidige situatie

Sinds 2007 bestaat deze vorm van onderwijs in Nederland. De Sudburyscholen in Nederland hebben altijd nauw samengewerkt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) wist in 2007 nog niet goed hoe ze om moesten gaan met dit concept. Een aantal scholen hebben daardoor noodgedwongen hun deuren moet sluiten. Sinds 2014 is de samenwerking tussen Sudburyscholen en het ministerie van OCW veranderd en is er sprake van een constructieve samenwerking.

Activiteiten van de stichting

Tussen nu en 2021 wil de stichting ter bevordering van Sudburyonderwijs startende scholen ondersteunen, begeleiden en coachen. Daarnaast wil de stichting het mogelijk maken dat docenten en leerkrachten worden opgeleid in het kennen en toepassen van het Sudburyconcept. Verder wil de stichting het deelnemen aan beurzen en lezingen, het organiseren van workshops en wetenschappelijke onderbouwing ondersteunen.

Doelgroep

De doelgroep van de stichting bestaat uit de bestaande Sudburyscholen in Nederland, Sudburyscholen in oprichting en iedereen met wetenschappelijke, professionele of persoonlijke interesse in Sudburyscholen en/of Sudburyonderwijs.