Missie en visie

Reden van oprichting, missie, visie en geschiedenis van de Stichting

De Stichting is opgericht in 2010 met de missie om Sudburyonderwijs mogelijk en toegankelijk te maken voor alle lagen van de samenleving en ter bevordering van het opleiden van ondernemende, zelfstandige en creatieve mensen.

De visie van de Stichting is dat ieder kind van nature leergierig, nieuwsgierig en creatief is. Binnen het Sudburyconcept zijn belangrijke vaardigheden: het opdoen van zelfkennis, het aanleren zelfredzaam te zijn, zelfvertrouwen te ontwikkelen en relevante kennis te kunnen vergaren. Het Sudburyonderwijs bereidt jonge mensen optimaal voor op de toekomst. Zij ontwikkelen de vaardigheid om hun eigen leven te sturen, verantwoordelijkheid te nemen over hun acties en prioriteiten te stellen. Daarnaast leren ze ook om te gaan met ethische kwesties en samen te werken in een levendige gemeenschap.

Het onderwijsconcept wordt internationaal al ruim 50 jaar met groot succes in VS, Israel, Japan en in Europa toegepast. Sinds 2007 wordt het onderwijsconcept actief toegepast in Nederland. In recente jaren is Sudburyonderwijs een steeds meer geaccepteerde vorm van onderwijs geworden in Nederland, maar er zijn nog steeds grote stappen te zetten. De stichting is in 2018 nieuw leven ingeblazen om de scholen en scholen in oprichting inhoudelijk te ondersteunen en meer bekendheid over dit onderwijsmodel te genereren.