Financiën

De stichting wil gelden werven en inkomsten genereren door:

 1. Het zoeken van donateurs, zowel particulieren als organisaties die de doelstelling ondersteunen.
 2. Contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. Hierbij worden ook nadrukkelijk fondsen geworven bij organisaties die een link hebben met de doelgroep, zijnde schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 23 jaar.
 3. Donaties vanuit serviceclubs, jubileumgiften van bedrijven etc. via het relatienetwerk van de bestuurders van de stichting. Daarnaast kunnen schenkingen en legaten tot de mogelijkheden behoren.

Middelen van de stichting worden aangewend voor:

 1. Primair:
  De primaire besteding van de fondsen zal worden ingezet ten behoeve van het financieel ondersteunen van aangewezen Sudburyscholen, en dan specifiek voor het werkelijk faciliteren van onderwijs aan kinderen.
 2. Secundair:
  Indien de fondsenwerving het benodigde budget voor het faciliteren van onderwijs aan kinderen overschrijdt, wil Stichting ter Bevordering van Sudbury Onderwijs Nederland deze financiële middelen inzetten om stichtingen en verenigingen te ondersteunen die sudburyonderwijs faciliteren of zich ervoor inzetten dat sudbury scholen toegankelijk worden voor kinderen uit gezinnen die rond het sociale minimum leven en daardoor de kosten voor dergelijk onderwijs niet kunnen betalen.
  Daarnaast wil de stichting relevante studies en wetenschappelijk onderzoek ondersteunen ten behoeve van de onderbouwing van het Sudbury concept.